För- och nackdelar med profilprodukter

Profilartiklar är bra för att bygga och stärka kännedomen kring sitt varumärke. Men vad finns det för fördelar och nackdelar med profilprodukter idag? Den digitala marknadsföringen blir större och större, något som förvirrar många i hur de ska möta och interagera med sina kunder.

Profilprodukter är faktiskt populärare än man kan tro bland de som mottar dessa gåvor från företag. Men hur effektivt är det egentligen för att skapa kännedom om ett företag?

Det går att nå ut till de som inte gillar reklam

Vi som bor i Sverige är i allmänhet ganska trötta på den reklam som sticks till oss dagligen i allt från kollektivtrafik, brevlådor och digitalt. Men hur ska man då som företag kunna nå ut till dem som är som tröttast på reklam då? Det kan vara en svår nöt att knäcka, dock är det något som diskuteras på MyNewsdesk. Där står det bland annat att ungefär 40 procent av personer i åldern 16-20 i Sverige använder så kallade ad-blockers, just för att slippa reklam digitalt, likväl som folk också har de klassiska ”nej tack till reklam” – skyltarna på sina brevlådor och brevinkast. De är de nya generationerna som kommer bli svårast att nå med reklam. Men det man som företag eller organisation då måste göra för att nå ut till en större målgrupp med sin reklam är att ta hänsyn till den som tar emot reklamen. Mycket av det som når oss idag är opersonligt och massproducerat. I en artikel från Dagens Media kan man läsa om att profilprodukter har dåligt rykte inom kommunikationsbranschen. Men att de ändå omsätter cirka 5,3 miljarder per år och faktiskt är omtyckt av kunder. Men genom att använda sig av profilprodukter och faktiskt ge potentiella kunder en personlig profilprodukt och ungefär var tredje person i Sverige uppger faktiskt att de dagligen brukar någon typ av profilprodukt. Vem minns inte vad som står på den där pennan som du använder var dag?

Kundrelationer i digitaliserad reklamvärld

Och idag är det allt viktigare att tänka mer på kundrelationer inom alla branscher. Det kan på många sätt och vis glömmas bort och där kan profilprodukter göra underverk. Men, en nackdel med profilprodukter är att många av dem även produceras opersonligt och i massor. Det är bättre att mer sällan ge mer genomtänkta profilprodukter, så att mottagaren själv känner att detta inte bara är en profilprodukt i mängden utan också är något genomtänkt som ges bort. I en artikel från Computer Sweden diskuteras relationen mellan digitalisering och kundrelationer, där man menar på att det nu i en allt mer digitaliserad värld blir ännu viktigare att faktiskt ha en relation med sina kunder. I den digitala världen bli mångt och mycket opersonligt och stramt. Gammal hederlig kontakt är i många fall att föredra när det gäller kunder och man ska hela tiden visa att man finns där till förfogande. Det handlar ju och kommunikation, och det bästa sättet att upprätthålla en god kundrelation och fånga intresset från potentiella kunder är således enkelt, att finnas i både digitala kanaler och visa sig synlig fysisk, bland annat genom att ge bort genomtänkta profilartiklar.